UFUS ZAŠTITA – Otvoren poziv autorima

Poštovane kolege,

Obaveštavamo Vas da je Udruženje filmskih umetnika Srbije, reprezentativno udruženje u oblasti kinematografije, na osnovu  Zakona o zaštiti autorskih i srodnih prava  (“Sl. Glasnik RS”, br.104/2009, 99/2011, 99/2012),  osnovalo i registrovalo kod Agencije za privredne registre organizaciju – UFUS ZAŠTITA – Organizacija filmskih autora Srbije  (matični broj  28156286) čiji je cilj kolektivno ostvarivanje imovinskih autorskih prava filmskih i televizijskih autora i srodnih prava proizvođača videograma (producenata).

Dozvolu za kolektivno ostvarivanje autorskog, odnosno srodnih prava, koju izdaje Zavod za intelektualnu svojinu, UFUS ZAŠTITA  treba da dobije na osnovu Vaših ovlašćenja.

Radi toga pozivamo Vas da poverite ostvarivanje svojih imovinska autorskih prava novoj registrovanoj organizaciji UFUS ZAŠTITA da u Vaše ime ostvari ostvari imovinsku naknadu po osnovu:

  • prava emitovanja,
  • prava reemitovanja,
  • prava na javno saopštavanje, uključujući interaktivno činjenje dela dostupnim javnosti,
  • prava javnog saopštavanja dela koja se emituje,
  • prava javnog saopštavanja dela sa nosača zvuka ili slike,
  • prava autora na posebnu naknadu od uvoza, odnosno prodaje tehničkih uređaja i praznih nosača zvuka, slike i teksta, koji su podobni za umnožavanje videograma.

Za ostvarivanje navedenih prava potrebno je da potpišete UGOVOR O ISKLJUČIVOM USTUPANJU IMOVINSKIH PRAVA kojim ustupate svoja imovinska prava UFUS ZAŠTITI i istovremeno je ovlašćujete da zastupa Vaše interese i ostvaruje nadoknadu od korisnika Vaših autorskih dela.

Poštovane kolege, molimo Vas da se u najkraćem roku odazovete ovom pozivu, date svoju saglasnost da Vaša autorska prava na tržištiu “pokretnih slika” zastupa i štiti UFUS ZAŠTITA.

S poštovanjem,

Za UFUS,                                                     Za UFUS ZAŠTITA,

Milan Knežević, predsednik, s.r.                   Zoran Simjanonić, predsednik UO, s.r.


Četo postavljana pitanja

 

Zašto su Organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava potrebne autorima i nosicima srodnih prava?

Zato što bez njih autori i nosioci srodnih prava ne mogu da ostvaruju svoja Ustavom i Zakonom garantovana prava. Na primer, pravo je filmskog autora da dobije naknadu za korišćenje (emitovanje, reemitovanje, javno saopšavanje itd) svog filmskog (ili televizijskog) dela. Ali autor ne može da zna koja TV stanica ili kablovski operater, u kom trenutku, u Srbiji ili bilo gde u svetu, koristi njegov film. Iz tog razloga autor Organizaciji ustupa svoja imovinska prava i daje joj ovlašćenje da ga zastupa pred korisnicima (emiterima, kablovskim operaterima, i tako dalje). Organizacija zaključuje ugovor sa korisnicima na osnovu kojeg oni dobijaju pravo da koriste dati film (emituju, reemituju, javno saopštavaju itd), ali, s druge strane, obavezuju se da za to pravo plate naknadu autoru. Korisnici naknadu isplaćuju Organizaciji, a Organizacija je na osnovu  Pravilnika o planu raspodele isplaćuje autoru. Radi lakšeg razumevanja, da naglasimo,  UFUS  ZAŠTITA je organizovana po istom modelu kao i postojeći Sokoj, organizacija za zaštitu prava muzičkih autora, koji nam je i inače dosta pomogao u procesu organizovanja, a sa kojim ćemo na osnovu protokola o saradnji i u buduće blisko sarađivati.

Kako da postanem član organizacije UFUS ZAŠTITA?

Na osnovu Ugovora o zastupanju koji zaključujete sa Organizacijom (član 153. Zakona). Tim ugovorom   ustupate svoja imovinska prava Organizaciji i istovremeno je ovlašćujete da zastupa vaše interese pred korisnicima vaših autorskih dela.

Da li je kolektivno ostvarivanje autorskog ili srodnih prava obavezno?

Kolektivno ostvarivanje autorskog prava je obavezno u određenim slučajevima koje Zakon predviđa, a za filmske autore i nosioce prava od posebne je važnosti pravo na naknadu od kablovskog reemitovanja (član 29. stav. 2. Zakona) i pravo na posebnu naknadu autora (član 39). Ta prava, dakle, možete ostvariti samo u okviru sistema kolektivne zaštite autorskih i srodnih prava, ne i individualno. Zbog toga i jeste neophodno osnivanje Organizacije koju do sada filmski autori nisu imali te otuda nisu ni imali načina da zaštite svoja autorska prava.